بـه فـردا بیندیشیـد ...

شركت مهندسی توسعه نفت و گاز ایستا با هدف ایجاد كارآفرینی و نوآوری در صنایع الكتریكال و مكانیكال و شیمیایی در زمینه‌های نفت، گاز و پتروشیمی كشور تأسیس و هم‌اكنون با ورود به هزاره سوم میلادی، با ایمان به این حقیقت كه تغییر و دگرگونی را نمی‌توان مهار نمود، ولی می توان آن را پیش‌بینی كرد، دیدگاه خود را تبیین نموده و مصمم است با اتخاذ سیاست‌هایی بمنظور ایجاد تعادل میان دگرگونی وضعیت موجود سازمان با برنامه‌ریزی منظم و همكاری گروهی به اهداف تعالی سازمان در هزاره سوم دست یابد.

Products